Info

Kompas Sztuki i Kompas Młodej Sztuki
unikatowe przewodniki po rynku sztuki

 

Kompas Sztuki to ranking najlepszych polskich artystów współczesnych, który publikowany był od 2007 do 2020 roku w „Rzeczpospolitej”, w dziale „Moje pieniądze”. Jest to przedsięwzięcie o charakterze przede wszystkim edukacyjnym, podstawową rolą KS jest próba usystematyzowania wciąż jeszcze kształtującego się polskiego rynku sztuki. Najpierw Kompas Sztuki powstawał co roku, następnie co trzy lata - dłuższy dystans czasowy pozwala lepiej oddać aktualne tendencje rynkowe.

 

Kompas Młodej Sztuki ukazywał się od 2008 do 2020 roku, także na łamach „Moich pieniędzy”, najpierw co dwa lata, od 2014 co roku. Zmiana ta została podyktowana oczekiwaniami odbiorców sztuki, jest coraz większe zainteresowanie sztuką nowoczesną także w kontekście finansowym. Prace początkujących malarzy są zdecydowanie tańsze niż uznanych już klasyków.

 

Z obu Kompasów – KS i KMS korzystają zarówno kolekcjonerzy, domy aukcyjne, właściciele galerii, inwestorzy, jak i sami artyści. Pełnią też rolę unikatowego przewodnika dla wszystkich, którzy są nie tylko na początku swojej przygody ze sztuką.
 

 

 

Kompas Sztuki


Ranking obejmuje artystów zarówno żyjących jak i nieżyjących, niezależnie od uprawianej dyscypliny, których aktywność twórcza przypadła na okres po 1945 roku. Lista Kompasu Sztuki układana jest przez profesjonalistów wysokiego szczebla, właścicieli bądź szefów czołowych, rodzimych galerii sztuki współczesnej zarówno komercyjnych, jak i publicznych, takich jak: BWA Zielona Góra, CSW Łaźnia, PGS w Sopocie, Galeria Bielska, BWA Wrocław oraz Starmach Gallery, Zderzak, Propaganda, Galeria Stefan Szydłowski, Artemis, Le Guern, Art Agenda Nova.

 

Zderzenie tych dwóch światów pozwala na bardziej obiektywne wyłonienie liczących się artystów. Każda galeria (na ogół 70-80), uwzględniając osiągnięcia z ostatniego okresu (wystawy, publikacje itp.) zgłaszała ich zdaniem 10 najlepszych polskich artystów. Pierwszy otrzymuje 10 punktów, drugi – 9, trzeci-8 itd. Suma notowań decyduje ostatecznej pozycji w rankingu. Warto zwrócić uwagę na wskaźnik liczby rekomendacji, czasem taki sam przy znacznej różnicy w punktacji. Od początku istnienia czołówka Kompasu Sztuki pokrywa się z najwybitniejszymi i zarazem najdroższymi twórcami.

Regulamin KS

Reprodukcje na stronie głównej

  • 2020 Magdalena AbakanowiczMutant stojący, 1994-1995, Kolekcja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, fot. Jan Gaworski

  • 2017 Magdalena AbakanowiczTur, 2006, Kolekcja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, fot. Jan Gaworski

  • 2014 Alina Szapocznikow – Widok wystawy Niezgrabne przedmioty (14.05-26.07.2009), Muzeum Sztuki Nowoczesnej, fot. Jan Smaga

  • 2013 Alina Szapocznikow –  Portret wielokrotny/dwukrotny, 1967, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej

  • 2012 Tadeusz Kantor – Parapluie - Emballage, z cyklu Multipart, 1970, fot. Grzegorz Nosorowski, Krupa Gallery

  • 2011 Mirosław Bałka155x205x80, 2007, Kolekcja NOWA 20_21, fot. Michał Matejko

  • 2010 Mirosław Bałka –  Czarny papież i czarna owca, 1987, Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej

  • 2009 Mirosław Bałka –  Instalacja, 1975-2002, Kolekcja Zachęty

  • 2008 Tadeusz KantorWszystko wisi na włosku, 1973, kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów, fot. Marek Gardulski

  • 2007 Tadeusz Kantor – Peinture, 1965, fot. Piękna Gallery

Tadeusz Kantor © Dorota Krakowska & Lech Stangret / Fundacja im. Tadeusza Kantora

Strzalka_Blue.png

Patron medialny